Tag: Tvrdé drogy

1983 prečítaní

Slovenskí vedci odmietajú rozdeľovanie drog na „tvrdé“ a „mäkké“.

Podľa slovenského tímu problém spočíva v tom, že neexistuje žiadna všeobecná zhoda pri klasifikácii drog na „mäkké“ a „tvrdé“,...

1462 prečítaní

Konope – konečná, alebo len prestupná stanica?

Drogová závislosť je celosvetový problém. Prvenstvo medzi európskymi krajinami v počte mladých ľudí majúcich skúsenosť s akoukoľvek nelegálnou...