Tag: The Journal of Pain

1390 prečítaní

Potvrzena Efektívna Liečba Chronické Bolesti Konopím

IACM Zpravodaj  ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM), potvrzují, že se „nepodařilo objevit žádný důkaz...

1956 prečítaní

Studie potvrdila účinnost inhalačních konopí při snižování neuropatické bolesti způsobené cukrovkou

Výsledky z randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované zkřížené studie publikované v  The Journal of Pain  poskytuju podpůrný důkaz, že...