Tag: aerosol konopí

1981 prečítaní

Studie potvrdila účinnost inhalačních konopí při snižování neuropatické bolesti způsobené cukrovkou

Výsledky z randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované zkřížené studie publikované v  The Journal of Pain  poskytuju podpůrný důkaz, že...