Tag: 150 podľa § 15 ods. 2

2273 prečítaní

Legislatívne opatrenia týkajúce sa marihuany v SR

Zaobchádzanie s rastlinou rodu konope a jej produktmi upravuje zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných...