Tag: § 172 ods.1d/NTZ

2275 prečítaní

Legislatívne opatrenia týkajúce sa marihuany v SR

Zaobchádzanie s rastlinou rodu konope a jej produktmi upravuje zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných...