Slovensko chce vyradiť CBD zo zoznamu psychotropných látok…

zdieľať cez:

Odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie ju totiž považuje za neškodnú. Taktiež tvrdí, že nespôsobuje vznik závislosti.

Rezort zdravotníctva plánuje vyradiť látku cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok. Vyplýva to z pripravovanej novely zákona o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch. Odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie ju totiž považuje za neškodnú a nespôsobuje podľa neho vznik závislosti.

Táto látka tiež nie je zaradená do zoznamu psychotropných látok ani podľa dohovorov OSN. Cieľom návrhu je tiež doplniť zoznam o dve omamné látky I. skupiny, sedem psychotropných látok I. skupiny a dve psychotropné látky III. skupiny. Pripomienkové konanie k novele by malo začať v auguste.

„Cieľom návrhu zákona je rozšíriť kontrolné mechanizmy vyžadované medzinárodnými dohovormi OSN, ktoré sa vzťahujú na omamné látky, psychotropné látky a na ďalšie látky, ktoré sa zneužívajú osobami závislými na užívaní omamných látok a psychotropných látok, výrobcami a dílermi drog a zosúladiť zákon s právom Európskej únie,“ uvádza ministerstvo zdravotníctva v pripravovanej novele.

Návrh zákona podľa rezortu prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných a psychotropných látok. Pomôcť má aj v prevencii liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania drog, vrátane trestnej činnosti.

Zdroj: https://www.startitup.sk/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response