Slovensko trestá za marihuanu najprísnejšie EÚ. V mnohých krajinách po celom svete ju už legalizovali.

zdieľať cez:

Výsledkom je stav, keď Slovensko ako jediná krajina Európskej únie kriminalizuje aj CBD, teda látku marihuany, ktorá nemá žiadne psychoaktívne účinky. Čoraz viac výskumov totiž ukazuje, že tvrdá represia voči užívateľom drog je v konečnom dôsledku kontraproduktívna. Právny systém na Slovensku však je stále zamrznutý v dávno vyvrátených mýtoch z minulého storočia.

CBD, celým názvom kanabidiol, je jednou z mnohých zložiek marihuany. Na rozdiel od THC, najznámejšej a zrejme aj najdôležitejšej zložky marihuany, CBD nie je psychoaktívne. Ľudovo povedané – z CBD sa nedá “zhúliť”. Táto látka sa však používa na liečenie rôznych chorôb, prípadne zmiernenie symptómov týchto chorôb. Vo svete je používanie tejto látky ešte menej kontroverznou témou ako pitie alkoholu. Aj preto je CBD legálne v každej jednej krajine Európskej únie s výnimkou Slovenska. Mimo EÚ je CBD legálne napríklad vo Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve, Austrálii, v Japonsku, Južnej Kórei alebo v USA.

CBD sa malo zlegalizovať začiatkom tohto roka aj na Slovensku, ale poslanec za Smer nakoniec na poslednú chvíľu tento zámer prekazil. Keď sa teda niekto dnes prejde alebo odvezie z Bratislavy do Rakúska, môže si bez problémov kúpiť a užiť CBD. Akonáhle by si ho však priniesol na Slovensko, bol by z neho kriminálnik. 

https://obchod.legalizuj.to/

Zatiaľ čo na Slovensku politikom chýba vôľa zlegalizovať čo i len CBD, v niektorých iných krajinách už prebiehajú alebo úspešne prebehli aj diskusie o dekriminalizácii alebo legalizácii štandardnej marihuany. Vďakabohu za to. Nielen za to, že tieto krajiny sú ostrovčekmi slobody vo svete, ktorý trestá zločiny bez obetí. Ale aj preto, že fungovanie týchto krajín v plnej miere ukazuje, aké bizarné sú námietky odporcov legalizácie alebo dekriminalizácie marihuany. Tí totiž niekedy argumentujú spôsobmi, ako keby po legalizácii marihuany došlo fakticky ku kolapsu spoločnosti. Ľudia by v lepšom prípade boli neustále “omámení” trávou a v horšom prípade by dokonca z nejakého záhadného dôvodu došlo k nárastu násilia a iných nežiaducich aktivít. Z porovnania Slovenska s krajinami, kde je užívanie marihuany legálne alebo menej postihované, však vyplýva skôr opak.

Zrejme najznámejším príkladom prakticky legálneho predaja marihuany je Holandsko. Marihuana sa tam predáva v známych coffee shopoch už od roku 1976. Legálnu trávu si tam tak začína užívať už tretia generácia ľudí. Holandsko pritom nevyzerá ako krajina v rozklade. Naopak, Holandsko patrí medzi krajiny s najvyšším IQ na svete, najvyššími mzdami na svete, najnižšou kriminalitou na svete a je tiež na špici aj v indexe ľudského rozvoja. Predaj marihuany pritom nie je nijako prísne regulovaný. Nie je potrebný žiaden špeciálny preukaz, potvrdenie od lekára alebo niečo podobné. Stačí, keď človek príde do coffee shopu a môže si vybrať konkrétnu odrodu marihuany, podobne, ako si na Slovensku v kaviarni môže vybrať konkrétnu kávu alebo pivo.

https://obchod.legalizuj.to/

S legalizáciou majú čoraz viac skúseností aj Spojené štáty americké. Z 50 štátov USA je marihuana povolená na lekárske účely v 33 štátoch a v 11 štátoch, vrátane Kalifornie a Washingtonu, je marihuana povolená aj pre bežných užívateľov. Ďalších 16 štátov USA navyše marihuanu dekriminalizovalo. K dnešnému dňu je tak marihuana zakázaná v akejkoľvek podobe (vrátane CBD, čiže stav podobný Slovensku) len v 2 z 50 štátov USA.

Marihuana je s istými obmedzeniami legálna napríklad aj v Kanade, Španielsku, Austrálii alebo v Uruguayi.

V množstve ďalších krajín marihuana síce nie je priamo legálna, no je dekriminalizovaná. V podstate to znamená to, že marihuanu stále nie je možné oficiálne predávať, ale užívateľom za ne nehrozia prísne tresty. Trest za držbu a konzumáciu marihuany tak je často na úrovni pokuty za zlé zaparkovanie.

Na Slovensku je to menej známy fakt, no jednou z krajín s extrémne liberálnym prístupom ku marihuane patrí aj susedné Česko. Česko je v skutočnosti dokonca jednou z krajín s najliberálnejšími drogovými politikami na svete. Dekriminalizovaná tam totiž nie je len marihuana, ale úplne všetky drogy – od LSD, cez kokaín až po heroín. Držba akejkoľvek drogy v “množstve menšom než malom” je totiž len priestupkom, za ktorý hrozí prinajväčšom pokuta. To, o aké množstvá ide konkrétne stanovujú pre každú drogu úradné tabuľky.

Tieto množstvá sú navyše dosť liberálne. Pre marihuanu je napríklad ako “množstvo menšie než malé” definovaných 10 gramov, čo je napríklad dvojnásobok povoleného denného nákupu marihuany v Holandsku. Napriek takémuto prístupu, a teda nielen v oblasti marihuany, ani v Česku nenastal a ani nehrozí žiaden kolaps spoločnosti. A to napriek tomu, že ku dekriminalizácii v ČR došlo už pred 10 rokmi.

Ďalšou krajinou Európskej únie, v ktorej bola dekriminalizovaná nielen marihuana, ale aj všetky ostatné drogy, je Portugalsko. Ako sa ukázalo, dekriminalizácia mala v Portugalsku pozitívne dopady na spoločnosť v podstate po každej stránke. Negatívne zdravotné dopady užívania drog klesli, znížila sa miera závislosti a paradoxne, užívanie drog medzi mládežou tiež kleslo.

Dekriminalizáciou samotnej marihuany sa však môžu pochváliť viaceré ďalšie krajiny Európskej únie. Napríklad Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Estónsko, Taliansko, Luxembursko, Malta alebo Slovinsko. Hovoríme pritom o samotnom právnom statuse marihuany v danej krajine. Vo viacerých ďalších krajinách je síce marihuana formálne v plnej miere ilegálna, no vo väčšej či menšej miere je jej konzumácia tolerovaná.

https://obchod.legalizuj.to/produkt/damske-tricko-legalizuj-to/

Nech sa teda na to pozrieme prakticky z akéhokoľvek pohľadu, kriminalizácia marihuany na Slovensku je nielen najprísnejšia v EÚ, ale patrí aj medzi najprísnejšie na svete. Za tvrdé postihy pre užívateľov marihuany sú zvyčajne najmä ľudia, ktorí sa označujú za konzervatívnych. Je to však paradox. V prísnosti protidrogových politík totiž na pár výnimiek Slovensko prekonávajú najmä moslimské krajiny. Slovenskí konzervatívci tak na jednej strane často neprimerane odsudzujú moslimov a hnusí sa im ich spôsob života, no na druhej strane ich s radosťou napodobňujú v ich protidrogových politikách.

Podobne absurdné je aj bojovať proti marihuane s pochybným prepojením na nejaké konzervatívne hodnoty. Marihuana nie je žiadny moderný, liberálny výstrelok. Marihuana sa používa už tisícky rokov a podľa niektorých odhadov dokonca ešte dlhšie ako pivo. Slovenská krčma tak je v istom zmysle viac progresívnou a modernou ako holandské coffeeshopy. A ak by malo byť to, či je niečo overené časom argumentom, zákony by skôr mali zakázať pivo ako marihuanu.

Zdroj: https://www.menejstatu.sk/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response