Europarlament odobril kontrolované využívanie marihuany na liečebné účely…

zdieľať cez:

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali členské štáty EÚ, aby plne využili potenciál liekov na báze marihuany a odstránili prekážky, ktoré bránia ďalšiemu vedeckému výskumu v tejto oblasti.

Je priaznivé, že WHO prijala racionálny prístup ku konope a jeho zlúčeninám a zahrnula pokroky, ktoré už dlho akceptovala vedecká komunita:

  • Uznanie „lekárskej užitočnosti“ s jeho odstránením z dodatku 4.
  • Dodatočné objasnenie toho, že CBD nie je pod medzinárodnou kontrolou.
  • Uznesenie o nezrovnalostiach s konope podľa dohovorov z roku 1961 a THC podľa dohovoru z roku 1971.


Medzinárodný orgán zvažoval klasifikáciu konope prvýkrát po takmer 50 rokoch. Úplné legalizovanie marihuany je skôr politickou záležitosťou, nie vedeckou otázkou pre odborníkov WHO,“ uviedol Pachta.

  • Plánovanie kanabisu v medzinárodných dohovoroch o kontrole drog by nebolo také reštriktívne, ako je tomu teraz, pretože by sa odstránilo zo zoznamu 4 dohovoru z roku 1961, kategórie vyhradenej pre najnebezpečnejšie látky.
  • THC vo všetkých formách by sa odstránilo z dohovoru z roku 1971 a konope by sa zaradilo do zoznamu 1 dohovoru z roku 1961, čo by výrazne zjednodušilo klasifikáciu konope.
  • Čisté prípravky CBD a CBD, ktoré neobsahujú viac ako 0,2% THC, by sa žiadnym spôsobom nezačlenili do medzinárodných dohovorov o kontrole drog.
  • Farmaceutické prípravky obsahujúce 9-THC, ak spĺňajú určité kritériá, by sa pridali do zoznamu 3 dohovoru z roku 1961, pričom sa uznáva pravdepodobnosť zneužitia.

Odporúčania nie sú záväzné a musí o nich hlasovať 53 členských krajín Komisie OSN pre omamné látky (CND) Hlasovanie by malo prebehnúť ešte tento rok.

Zdroj: https://mjbizdaily.com/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response