Konopí. Budu z toho hloupý(á)?

zdieľať cez:

Není možné umřít na otravu z THC bez toho, aniž by jste užili nestutečné množství konopí, ovšem kritici konopí poznamenávají, že pokud Vás to nezabije, minimálně Vás to zpomalí a udělá hloupým(ou).

V medicínské terminologii bysme to nazvali tak, že Vám konopí způsobí zvýšené kognitivní poškození a pokles jeho funkcí (myšlenkové a poznávací funkce). Následující studie sledovala pokles kognitivních funkcí u 1318 osob v průběhu 12 let. Lidé byli různého věku, ale všichni byli pod 65 let. Studie byla publikována v časopise American Journal of Epidemiology a poskytla následující závěr:

„Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v poklesu kognitivních funkcí mezi těžkými uživateli, lehkými uživateli konopí a těmi, kteří konopí neužívali. V souvislosti s užíváním konopí nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi muži a ženami v poklesu kognitivních funkcí.

Autoři dospěli k závěru, že u osob mladších 65 let dochází k dlouhodobému poklesu kognitivních funkcí ve všech věkových skupinách. Tento pokles je úzce spojen se stárnutím a úrovní vzdělání, ale nezdá se, že by byl spojován s konopím“.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response