Dospěli pod vlivem konopí řídi stejně dobře a někdy lépe než ti, kteří konopí nikdy neužili.

zdieľať cez:

Nedávné studie ukázaly, jak rekreační užívání marihuany ovlivňuje řidičské návyky uživatelů. Nyní nová studie provedená vědci z McLean Hospital zjistila další překvapující fakt o řízení u kuřáků konopí. 

Vědci testovali skupinu lidí, kteří začali kouřit marihuanu ve velkém množství před dovršením 16ti let. Marihuana může změnit část mozku, která řídí rozhodování a sebekontrolu u mladých dospělých.

Vědci se dozvěděli, že skupina uživatelů marihuany na jízdním simulátoru si nevedla tak dobře jako ti, kteří ji nikdy nepoužili. Nedodržovali jednoduchá pravidla silničního provozu, jako je rychlostní limit, měli kolize s chodci, nebo zastavení na červenou.

Ne všichni uživatelé marihuany se při simulaci ve virtuálním vozidle chovali špatně. Ti, kteří začali marihuanu užívat v dospělosti, řídili stejně dobře a někdy lépe než ti, kteří konopí nikdy neužili.

Jednalo se o pilotní studii, která se prováděla na malém vzorku. Celkem 44 účastníků se započítalo do konečné analýzy. Vědci pozorovali statistickou významnost mezi počtem chyb způsobených řízením u lidí, kteří začali užívat konopí dříve, než jim bylo 16 a zbytkem.

Zdroj: http://konopicko.cz/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response