(Ne)legálne CBD a Slovensko, celý svet pri konope pravidlá zvoľňuje…

zdieľať cez:

Dvadsaťsedem z dvadsiatich ôsmich krajín v Európskej únii nepovažuje výťažok z konopy zvaný kanabidiol (CBD) za nebezpečnú látku a nemá potrebu prístup k nemu akokoľvek kontrolovať. Slovensko je jedinou výnimkou.

Väčšina krajín už upravuje legislatívu, v ktorej vytvára vhodné podmienky pre THC alebo teda aspoň zmierňuje svoju úpravu, no na Slovensku spravíme krok dopredu a aspoň tri nazad a potom nás musí palicou hnať Únia. Žiaľ takýto je súčasný stav a uvidíme, že k čomu dospeje Európska komisia a aké dôsledky sa budú vyvodzovať. Jednoducho v niektorých veciach sme krajina zázrakov a kým v ostatných krajinách je v móde napredovať, zatiaľ u nás vládne bludný kruh a absencia logiky.

Niektorí z vás možno aj uvažovali o kúpe produktov s obsahom tejto látky, prípadne si aj zadovážili. Teraz sa nám však naskytá otázka legality. Je CBD nelegálne? Podlieha nejakej regulácii? Dopúšťam sa trestnej činnosti pri prechovávaní prípravkov s obsahom CBD? Trikrát áno.

Z uvedeného vyplýva, že ak si chcete zlepšiť zdravotný stav alebo len preventívne užívať na Slovensku napr. olej s vyšším obsahom CBD tak sa dopúšťate trestné činu. A čo na to Ministerstvo zdravotníctva SR? Ale im je to jedno.

Keďže je CBD tam kde je v našich právnych predpisoch kompletné paragrafové znenie tzv. drogových trestných činov sa naň vzťahuje. Neexistuje teraz výnimka, že síce je CBD v druhej skupine látok pri metamfetamíne a pri CBD si dáme hviezdičku, krížik alebo bohviečo a bude mať výnimku. Vôbec. CBD je regulérne uznané ako psychotropná látka.

Zrejme sa teraz zamýšľate nad tým, že ako je to možné. Jednoducho. V stručnosti je CBD na Slovensku substanciou, ktorá dostala nálepku „psychotropná látka“ a zákonodarca považoval za potrebné CBD regulovať a to prostredníctvom zaradenia tejto látky medzi látky, ktoré  dokážu privodiť zmenu vedomia a niektoré aj ťažkú závislosť.

Retrospektívnym pohľadom zisťujeme, že do istej doby tomu tak nebolo. Prakticky od existencie samotného Slovenska resp. aj prijatím zákona o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch (zák. č. 139/1998 Zb. v znení neskorších predpisov) až do roku 2011 bola táto látka bez akejkoľvek regulácie, mohlo sa s ňou voľne nakladať ako s hocijakým iným produktom alebo tovarom. Neboli vytýčené žiadne podmienky a kto chcel, tak si mohol slobodne s čistým svedomím zaobstarať akýkoľvek produkt s akýmkoľvek vysokým obsahom CBD.

Záverom je len nutné dodať toľko, že u nás CBD nemá zelenú a akákoľvek manipulácia s touto látkou pri istom množstve, ktoré spadá aspoň pod obvykle jednorazovú je už trestným činom. Nie, na Slovensku nemôžete. Nie, oprávnené subjekty nechystajú zmenu. Ešte k tým zmenám sme trocha pozabudli, že toto divadlo má aj nadnárodnú dohru. Vďaka tomuto ťahu MZ SR a zákonodarcu sa začalo oficiálne šetrenie Slovenskej republiky Európskou komisiou prostredníctvom EÚ-pilotu. Únia to nenechala len tak a kvôli iracionálnemu kroku zákonodarcu sme na seba zase raz upútali pozornosť, zase raz však v zlom svetle.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response