Efekt doprovodu u konopí…

zdieľať cez:

„Efekt doprovodu“ je nový termín vytvořený k popisu myšlenky, že všechny sloučeniny nalezené v rostlině konopí fungují synergicky a společně poskytují více výhod než jednotlivé sloučeniny samostatně.

Rostlina konopí je jedním z největších současných příkladů tohoto přetahování mezi západní medicínou a tradiční medicínou.

Zastánci západní medicíny obhajují izoláty, což jsou jednoduše produkty obsahující jen tetrahydrokanabinol (THC), jen kanabidiol (CBD) nebo mnohem méně běžně jakýkoli z ostatních individuálních fytokanabinoidů.

THC je psychoaktivní kanabinoid, který stojí za „zkouřeností“ přicházející po užití trávy. CBD je potom druhý nejznámější kanabinoid, který se nachází v konopí a stejně jako většina ostatních není psychoaktivní.

Jedná se o dva nejstudovanější kanabinoidy a u obou bylo v mnoha publikovaných studiích zjištěno, že u lidí přinášejí úlevu od bolesti. I když mají v rostlině největší zastoupení, THC a CBD rozhodně nejsou jedinými sloučeninami, o kterých je známo, že mají pozitivní účinky na lidské zdraví.

V každé rostlině konopí se nachází jedinečná směs stovek rostlinných sloučenin, které se skládají z fytokanabinoidů, terpenů a flavonoidů. Výzkumy naznačují, že tyto sloučeniny mají vliv na naši neurochemii a společně mohou v synergii pomoci v úlevě od bolesti lépe než jakýkoli prvek samostatně.

To podporuje myšlenku, že je nejlepší použít celou rostlinu s CBD, THC a přirozenou směsí dalších sloučenin. Tato harmonie mezi různými rostlinnými chemikáliemi je označována jako efekt doprovodu.

Nejlépe prozkoumanými sloučeninami nacházejícími se v konopí, které podporují myšlenku efektu doprovodu, jsou THC a CBD, u kterých bylo zjištěno, že společně pracují odlišně, než když jsou oddělené.

Bylo prokázáno, že použití těchto dvou sloučenin napomáhá zmírňovat vedlejší účinky a zvyšuje účinnost, přičemž CBD plus THC vykazuje větší přínos při některých potížích než samotné THC.

Studie potvrdily, že CBD pomáhá vyrovnávat pocity zkouřenosti, úzkost a rychlý srdeční puls, což je spojeno s užíváním THC. Bylo také zjištěno, že prodlužuje poločas rozpadu THC, což může pomoci prodloužit účinky zmírňující bolest. To během klinických studií umožnilo užití vyšších dávek THC pro léčbu bolestí způsobených roztroušenou sklerózou, periferní neuropatickou bolestí, neléčitelnou rakovinou a revmatoidní artritidou. Při společném použití byla pozorována větší účinnost při léčbě těchto typů bolesti.

Zdroj:www.casopisroots.cz

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response