Konopí a terpeny mohou zastavit sezónní alergie…

zdieľať cez:

Pokud trpíte na alergie, konopí může podle nejnovějšího výzkumu snižovat jejich příznaky podobně jako každý jiný protialergický lék.

Alergie nastává, když vaše tělo považuje za škodliviny částice a organismy, které ve skutečnosti škodlivé nejsou. Nejznámějšími alergeny jsou prach, pyl a zvířecí chlupy. Tělo spouští imunitní reakci, i když v těchto případech nejde o nebezpečné patogeny.

Snižování hladiny histaminu kanabinoidy a terpeny

Histaminy jsou vyhazovači ve vašem těle. Způsobují, že slzíte, kýcháte, teče vám z nosu – to vše ve snaze zbavit se domnělých nájezdníků.

Speciální protilátky, zvané IgE, spouštějí histaminovou odezvu, obvyklou u lidí, kteří trpí na alergie. Prevencí uvolňování histaminu lze snižovat příznaky alergie. To je metoda účinku většiny léků proti alergiím.

Studie z roku 2009 zjistila, že kanabinoidy narušují aktivaci T-lymfocytů (druhu bílých krvinek) u myší. To je příznivá zpráva, protože aktivace T-lymfocytů zvyšuje odpověď protilátek, které pak zvyšují histaminovou a alergickou reakci. Narušením aktivace T-lymfocytů mohou tedy kanabinoidy snížit příznaky alergie.

Podle vědeckého výzkumu nepomáhají jen kanabinoidy. Příznaky alergie mohou snižovat také terpeny. Studie z roku 2014 zjistila, že terpen alfa-pinen může pomoci snižovat hladiny protilátek – alespoň u myší ano.

Myši, kterým byl podán terpen, si mnuly oči, čumáčky a uši méně, což ukazuje na úlevu od příznaků alergie. Myši vykázaly také fyziologické změny, jako například výrazně nižší množství IgE v čumáčku.

Další studie z roku 2005 ukázala, že konopí může předejít histaminové reakci potlačením aktivace mastocytů. Pojivové tkáně obsahují mastocyty, které při aktivaci spouštějí uvolňování histaminu.

Zdá se – alespoň podle těchto studií – že kanabinoidy a terpeny mohou modulovat uvolňování histaminu, a tak mohou teoreticky snižovat příznaky alergie. To je velká zpráva pro všechny, kdo se potýkají se sezónními alergiemi!

Alergické astma a konopí

Studie z roku 2009 prokázala, že THC může tlumit alergické astma a další zánětlivé pochody, které ucpávají dýchací cesty.

Imunitní reakce, spouštěná cytokiny, je konopím, bohatým na THC, mírněna. Buňky imunitního systému vylučují cytokiny jako chemické posly, kteří běží k další buňce, aby ji varovali před útokem. Sekrece cytokinů je zásadní pro téměř každou úroveň alergické imunitní reakce.

Mějte na paměti, že kouření vám velmi pravděpodobně nepomůže. Je známo, že inhalace kouře zhoršuje astma i jiné nemoci s vlivem na dýchání. Takže pokud se potýkáte s astmatem, zvažte olej, potraviny nebo nápoje s obsahem konopí, případně konopný inhalátor.

Záněty a alergie

Záněty hrají v alergických reakcích klíčovou roli. A je dobře zdokumentováno, že konopí, zejména jeho neintoxikující kanabinoid CBD, záněty potlačuje. Toho CBD dosahuje nepřímou aktivací receptoru CB2.

Výzkumnice dr. Sue Sisley provádí kontrolované klinické pokusy na účinky konopí na lidi. Vysvětluje, že zánět „má zcela jistě k alergiím vztah.“ Pokračuje objasněním, že když snížíme zánět, velmi pravděpodobně snížíme klasické příznaky alergie, jako je svrbění kůže a mravenčení.

Zánět je s alergiemi spojen. Konopí snižuje záněty. Proto konopí potenciálně snižuje příznaky alergie, způsobené záněty.

Teoreticky to dává smysl, nemáme ale ještě kontrolované klinické pokusy, které by ověřily, zda je to pravda.

THC může zabránit alergické reakci kůže

THC může také pomoci s kožními alergickými reakcemi. Podle studie z roku 2007 léky, založené na THC, snižovaly alergickou reakci kůže. Na kůži myší, které trpěly vážnými kožními alergiemi, bylo naneseno syntetické THC. Hlodavčí tělo reagovalo snížením vylučování cytokinů. To by ovšem mohlo pomoci snížit zarudnutí a otoky místa alergické reakce na kůži i lidem.

Na sám závěr: existuje řada studií na zvířatech, které naznačují, že konopí by mohlo snižovat alergickou reakci. Abychom ale mohli udělat definitivní závěry o účincích na lidi, budeme muset počkat na dokončení studií na lidech. Mezitím můžete pro snížení nepřiměřené imunitní reakce experimentovat s povrchovými krémy a oleji.

Zdroj:kopac.cz

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response