Konopne CBD može liečiť metamfetamínovú závislosť, nová štúdia hovorí áno…

zdieľať cez:

Methamfetamín je zodpovedný za viac ako 100 000 návštev na pohotovosti každý rok v USA. Okrem toho sa v USA ročne vyskytuje približne 6 000 úmrtí súvisiacich s užívaním stimulantov (väčšinou metamfetamínu). Zatiaľ čo niektoré údaje naznačujú, že závislosť na metamfetamíne sa spomalila od konca roku 2005, ale v New York Times tvrdia iné. V skutočnosti tento článok tvrdí, že miera predávkovania sa od roku 2005 zvýšila o 255%.

Rovnako ako u iných vysoko návykových nelegálnych drog, ako sú opiáty,  sa pýtajú výskumníci: lieči CBD závislosť na methamfetamíne? Kanabidiol (CBD) je zlúčenina získaná z konope. Na rozdiel od THC, jeho kanabinoidnej sestry, s ktorú pozná väčšina ľudí, nespúšťa psychoaktívne senzory. CBD v súčasnosti prechádza rozsiahlym prieskumom so stovkami rôznych terapeutických výhod. Jedna z najzaujímavejších oblastí tohto výskumu skúma potenciál CBD na liečbu závislosti. Doteraz existujú dôkazy podporujúce že CBD znižuje užívanie nikotínu, opioidov a možno aj závislosti od kokaínu. Nie je to tak dávno, a dá sa predpokladať, že môže byť prínosom aj pre metamfetamínovú závislosť.

Tím výskumníkov, pracujúci na University of Sydney, publikoval svoje zistenia v časopise Journal of Psychopharmacology v septembri 2018. Austrália má najvyššiu mieru závislosti na meth na svete, čo robí tento výskum pre obyvateľstvo kľúčovým. Údaje výskumníkov, ktoré sa pýtajú, či CBD lieči závislosť, sa nakoniec môžu ukázať ako kritické pre rastúce  závislosti.

Štúdia „Liečba kanabidiolom znižuje motiváciu vzniknutia recidívy metamfetamínu u potkanov“. Výsledky z ich predbežnej štúdie sú hlboké; replikovali výsledky zistené pomocou CBD pre iné typy závislosti. Táto štúdia poskytuje silnejšie argumenty pre použitie kanabinoidov v rehabilitácii závislostí.

V štúdii sa najprv pripravilo 32 dospelých samcov potkanov v laboratórnom prostredí, kde im mohli podávať metamfetamín. Keď boli úspešne a dôkladne zdrogované, tím potom podrobil časť zvierat rôznym dávkam CBD. Dávky zahŕňali 20, 40 a 80 mg na kg. V sérii špecifických podmienok skúmali, ako každá dávka ovplyvnila zmenu a správanie sa relapsov u zvierat v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Zatiaľ čo nižšie dávky sa ukázali ako neúčinné, najvyššia dávka 80 mg na kg preukázala sľubné výsledky. Zvieratá dostávajúce 80 mg na kg CBD mali relatívne nižšiu motiváciu konzumovať metamfetamín. Jedna z autorov štúdie Jennifer Cornishová vysvetlila počas rozhovoru s PsyPost.org: „vysoké dávky CBD môžu pôsobiť na zníženie konzumácie metamfetamínu a tiež na recidívu užívania metamfetamínu“.

V sekundárnom kroku autori tiež zistili, že zatiaľ čo CBD účinne redukuje chuť na metamfetamín , nemá rovnaký účinok na cukor. Kým motivácia zvierat k metamfetamínu bola znížená, ich záujem o cukor zostal rovnaký. Z týchto výsledkov sa výskumníci domnievajú, že CBD má vysoko cielený prístup k špecifickým procesom chuti na metamfetamín , avšak nie je zameraný na všetky druhy závislosti.

Nič nie je možné to povedať s určitosťou. Vo výskume CBD sú odborníci vo všetkých liečebných aplikáciách ešte stále na začiatku. Po tomto teste na zvieratách v malom meradle majú výskumníci stále veľa otázok, na ktoré by mali odpovedať. Čo je najdôležitejšie, ako tento experiment pomôže ľuďom? Ak vezmeme do úvahy extrémne vysokú dávku CBD potrebnú v modeli u potkanov, ako by sa to prejavilo pre ľudí? Hmotnosť priemerného Američana je približne 200 libier, čo je cca 91kg. To znamená, že by teoreticky musel spotrebovať 16 000 mg (16 g) CBD na základe 80 mg / kg použitej v tejto štúdii. To je zatiaľ absurdne vysoká dávka.

Je nepravdepodobné, že by dávky boli také obrovské, ak sa CBD ukáže ako prospešné pri liečbe závislosti od methamfetamínu u ľudí. Tento príklad však načrtáva niektoré z dôležitejších otázok, ktoré musia výskumníci riešiť pred začatím klinických štúdií.

Napriek dlhej ceste v štúdii CBD a drogovej závislosti hovorí Cornishová  o nádeji. Ako uviedla pre PsyPost: „Z tohto súboru údajov sme schopní navrhnúť ďalšie experimenty, ktoré nielen odhalia účinnosť CBD ako terapie metamfetamínovej závislosti, ale aj mechanizmy, ktorými CBD môže znížiť príjem metamfetamínu. Pochopením týchto mechanizmov môžeme nasmerovať objav cielenejších terapií, ktoré by fungovali ako CBD, ale s menšími terapeutickými dávkami. “Budúcnosť môže byť bližšie, než si myslíme.

Táto štúdia stavia na rastúcom objeme výskumu schopností látok odvodených z konope pre závislosť. S predbežným dôkazom prínosov CBD pre závislosť na nikotíne, závislosti od opiátov a iných typov psychostimulantov, ako je kokaín, vedie k sľubným úvahám o stovkách ďalších zlúčenín v rastline a ich potenciáli.

Zdroj:www.rxleaf.com

Preklad:Nastja Erika Txt.upr.:Luke Kočiš

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response