THC je silná medicína pre astmu a cystickú fibrózu…

zdieľať cez:

Predchádzajúce publikované správy poskytli dôkaz o prospech z konope v liečbe astmy. Dlhodobé užívanie kortikosteroidov nie je ideálne, a to najmä u pediatrických populácií. Rozvoj novej línie antiastmatických liekov, ktoré sú nesteroidné, by tento problém zmiernil.

Štúdie, ktoré nasledovali po týchto správach, ukázali, že kanabinoidy majú bronchodilatačný účinok u astmatických pacientov, keď sú podávané vo forme aerosólu alebo po požití. V skutočnosti jedna z najskorších štúdií, uskutočnených koncom sedemdesiatych rokov u pacientov s astmou, použila aerosolizovaný THC v troch rôznych dávkach: 50, 100 a 200 mikrogramov. Hodnotili účinnosť dávok THC meraním funkcie pľúc pomocou parametrov, ktoré popisovali, ako účinná boli pľúca pri inhalovaní čerstvého vzduchu a v exhalácii vzduchu bohatého na oxid uhličitý.

Výskumníci pozorovali pri všetkých troch dávkach, že pľúcna funkcia sa zlepšila a že účinok dosiahol svoj vrchol približne po 60 minútach po podaní a trval 3 hodiny. Tvrdia, že najefektívnejšia dávka bola 100 mikrogramov podávaná v dvoch dávkach po 50 mikrogramoch, pretože viedla k významnému zlepšeniu funkcie pľúc v porovnaní s placebom bez akejkoľvek absorpcie do krvi ani kardiovaskulárnym vedľajším účinkom. Táto správa jednoznačne ukázala, že THC je silný bronchodilatátor s trvalými účinkami, ktoré súperia s kortikosteroidmi.

Vzhľadom na to, že nedošlo k absorpcii THC z pľúc, možno sa domnievať, že THC v aerosolizovanej forme môže byť bezpečný na použitie pri detských populáciách a potenciálne výhodný pred kortikosteroidmi vzhľadom na nepriaznivé fyziologické vedľajšie účinky pozorované u steroidných liekov u detí a dospievajúcich. Štúdie ukazujú, že THC sa objavuje iba prechodne v krvnom obehu a je neodhaliteľný rádioimunoanalýzou.

Okrem priameho účinku THC na bronchiálnu funkciu sú kanabinoidy tiež známe, že majú protizápalové vlastnosti. Pretože astma je zápalový stav, očakáva sa, že tento aspekt chorobnej patológie by bol tiež zmiernený THC. To je dôležité, pretože zmiernenie jedného aspektu choroby (t.j. bronchodilatácie) bez toho, aby druhá (t.j. zápal) by fungovala len ako „oporná pomôcka“ a úplne by nespôsobila patofyziológiu choroby. Keďže THC môže bojovať na oboch stranách, jeho antiastmatický potenciál je skvelý. Jedna dôležitá otázka vychádza z vyššie uvedeného argumentu a zaoberá sa ďalšími pľúcnymi ochoreniami.

Ak má THC taký terapeutický potenciál pre astmu, čo iné devastujúce pľúcne ochorenia? Jedným z takýchto príkladov je cystická fibróza, ktorá je jednou z najčastejších letálnych autozomálnych recesívnych porúch. Vyskytuje sa v dôsledku mutácie určitého génu, nazývaného CFTR. Ako môže THC zmierniť túto genetickú chybu? Na odpoveď na túto otázku je potrebné diskutovať o aspektoch fyziológie pľúc a celého tela postihnutých cystickou fibrózou. Po prvé, pľúcna dysfunkcia je jednou z primárnych príčin chorobnosti a úmrtnosti a ako sa pozoruje pri astme, THC pôsobí ako bronchodilátor a činidlo proti kašľu, čím sa zlepšuje funkcia pľúc.

Po druhé, strata chuti do jedla a podvýživa sú ďalšími aspektmi cystickej fibrózy vedúcej k chorobnosti a úmrtnosti. Ukázalo sa, že THC zlepšuje chuť do jedla a aktivácia receptora CB1 sa používa na boj proti úbytku hmotnosti a anorexii u pacientov s rakovinou a AIDS. Po tretie, zápalový aspekt cystickej fibrózy je samotný mechanizmus, ktorým dochádza k deštrukcii pľúcneho tkaniva. Protizápalové vlastnosti THC tak zabránia tejto strate pľúcneho tkaniva, čo ďalej podporuje správnu funkciu pľúc.

Spoločna, viacúčelová účinnosť THC na rôzne aspekty pľúcnych ochorení, ako je astma a cystická fibróza, argumentuje za cenného kandidáta ako terapeutickej stratégie. Spôsob podávania by pravdepodobne bol ideálnym inhalačným prostriedkom bez dymu, ktorý vo vhodných dávkach (100 mikrogramov) pôsobí lokálne v pľúcach a neprechádza do krvného obehu. To, či je tento režim najvyššie, zostáva testovať vo veľkých kontrolovaných klinických štúdiách u dospelých aj pediatrických populácií. Skutočne sa zdaju byť štúdie  sľubné, pretože neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky.

Zdroj:www.rxleaf.com

Preložil:Nastja Erika, Txt upr.:Luke Kočiš

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response