Štúdia zistila, že potrat môže byť zabráneny pomocou Konope s THC…

zdieľať cez:

Problémy s kanabinoidnými receptorami v placente môžu spôsobiť potrat, podľa novej štúdie, ale pouzitie THC to moze zabranit.

Úloha, ktorú endokanabinoidný systém zohráva pri reprodukcii, je už niekoľko rokov skúmana. Existuje silná podpora jeho účasti na udržiavaní zdravia a funkcie placenty a tým predchádzania potratu.

V ľudskom tele existujú najmenej štyri druhy receptorov, z ktorých každý je aktivovaný kanabinoidmi. Najbežnejšie známe receptory sú CB1 a CB2. Receptor-g aktivovaný peroxizómový proliferátor (PPAR-g) a receptor GPR55 viazaný na G-proteín sú ďalšími receptormi, ktoré interagujú s kanabinoidmi. Veda nedávno objavila, že iónové kanály sa podieľajú na šírení správ kanabinoidných molekúl vrátane TRPV1 a TRPM8.

Hlavnou funkciou ľudskej placenty je výživa, výmena kyslíka a oxidu uhličitého a biosyntéza bielkovín pre plod. Placenta je jeho vlastný orgán, pozostávajúci z mnohých rôznych typov buniek. Metabolizmus v placenty vytvára mikroprostredie potrebné na podporu rozvoja ľudského života.

Vedci zistili, že placentové bunky exprimujú kanabinoidné receptory CB1 a CB2, čo naznačuje, že kanabinoidy z konzumácie kanabisu môžu ovplyvniť fungovanie placenty. Objem receptorov zmien placenty pri cisárskom a vaginálnom narodení.

Zaujímavé je, že expresia CB1 je vyššia v placentách zhromaždených od žien po cisárskej sekcii, v porovnaní s tými, ktoré boli získané od riadne rodiacich žien. To naznačuje, že kanabinoidná regulácia placentárnej homeostázy môže byť oveľa jemnejšia než sme si kedysi mysleli. Napríklad ženy s opakujúcimi sa spontánnymi potratmi majú zvýšené hladiny hydrolázy amidu mastnej kyseliny (FAAH), enzýmu zodpovedného za rozpad endogénneho kanabinoidu, anandamidu.

Význam tohto zistenia je aspoň dvojnásobný. Po prvé, naznačuje, že problém s kanabinoidnou signalizáciou môže byť kľúčovou udalosťou v príčine potratu. Po druhé, podávaný THC môže liečiť nízky endokanabinoidný tón placenty.

Navyše v poslednom čase bolo hlásené, že hladiny anandamidu boli nižšie u žien diagnostikovaných preeklampsiou, čo naznačuje, že tento scenár môže byť tiež liečiteľný pomocou THC.

Existuje niekoľko štúdií, ktoré sa pokúšajú určiť, či podávanie THC bude prospešné pre zdravie placenty. V jednej štúdii sa zistilo, že THC má protekčný účinok na bunky v nižších dávkach a že to je pravdepodobne kvôli antioxidačným vlastnostiam THC.

V nedávnej štúdii vedec odobral placenty z narodení na testovanie hypotézy o tom, či expozícia THC počas 24 hodín a 72 hodín mala za následok zmeny v expresii CB receptora, životaschopnosti buniek a metabolických enzýmov endokanabinoidného systému.

Zistili, že krátkodobá expozícia (24 hodín) a dlhodobá expozícia (72 hodín) nespôsobujú žiadne zmeny v expresii receptorov CB1 a CB2. Keď sa koncentrácia THC zvýšila na 40 mM, čo je v súlade s ťažkou spotrebou, došlo k nárastu enzýmov, ktoré rozkladajú anandamid.

Výskumníci očakávali tento výsledok. V prítomnosti vonkajšieho poskytnutého THC, bunky pracujú na zníženie anandamidu na udržanie optimálnych hladín agonistov CB1. Vedci zdôraznili, že rekreačna spotreba kanabisu zvyčajne nevyvoláva tieto vysoké koncentrácie THC v plazme.

Avšak vedci tiež dodávajú, že metabolizmus THC a ľudským telom je extrémne zložitý. Spôsob podania, rýchlosť metabolizmu a množstvo tukových tkanív u jednotlivca (pretože THC je lipofilná a je uložená v tukovej tkanive u ľudí) zohravajú úlohu.

Zistenie, že THC interaguje s omnoho širším okruhom receptorov v ľudskom tele, vyvolalo mnoho otázok. Napríklad objemy kanabinoidných receptorov sa zmenili v placentách kvôli prítomnosti THC? Čím skôr to zistíme, tým skôr môžeme potenciálne použiť THC na terapeuticku prevenciu rizika tehotenstva, ako je potrat.

Zdroj:www.rxleaf.com

Prelozil:Nastja Erika, Txt.upr.:Luke Kočiš

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response