Tvrdé politiky týkajúce sa marihuany neodrádzajú mladých ľudí…

zdieľať cez:


Neexistuje žiadny dôkaz, žeby tvrdé politiky a zákony odrádzali mladých ľudí od používania konope, potvrdila to štúdia. Analýza viac ako 100 000 teenagerov, nezistila žiadny vzťah medzi liberálnymi politikami a vyšším užívaním konope.

Analýza údajov o konope, zisťovala anketou u viac ako 100 000 teenagerov v 38 krajinách, vrátane Anglicka, USA, Ruska, Francúzska, Nemecka a Kanady, a štúdia  Univerzity v Kente žiadnu súvislosť medzi liberálnejšími politikami o užívaní konope a zvýšením mierz používania kanabisu pre dospievajúcich sa nepotvrdila a ani len nenašla.

Nová štúdia sa pripája k niekoľkým ďalším, ktoré nepreukázali spojitosť medzi prísnejšími trestami a nižším užívaním kanabisu,“ povedal prof. Alex Stevens z Kentskej školy sociálnej politiky, sociológie a sociálneho výskumu.

„Toto je užitočná informácia pre vlády, ktore zákaz považujú za najlepšie riešenie problému konope. Zdá sa, že škody a náklady spojené s uložením trestu za trestné činy na ľudí, ktorí užívajú konope, nie sú odôvodnené účinkom znižovania užívania tejto rastliny.  Kôli zákazu sa počet užíateľov vôbec výrazne nezmení.

Nová štúdia, publikovaná v Medzinárodnom vestníku o drogovej politike, spochybnila štúdiu z roku 2015, v ktorej sa dospelo k záveru, že existuje súvislosť medzi liberalizáciou politiky týkajúcej sa konope a vyššou pravdepodobnosťou užívania kanabisu dospievajúcimi. Táto štúdia sa neskôr použila na odôvodnenie výziev proti regulovanému, legálnemu prístupu ku kanabisu. Stevens uviedol, že tieto zistenia boli založené na nesprávnom výklade vlastných číselných výsledkov tejto štúdie a jeho opätovná analýza preštudovala širšiu zbierku údajov, ktorá sa zaoberala rozdielmi v užívaní kanabisu medzi chlapcami a dievčatami v rôznych krajinách. A vôbec nenašli nejakú súvislosť medzi liberalizáciou politiky uživania a používaním kanabisu.

Správy prichádzajú, že ako sa zdá, Mexiko sa stane treťou krajinou, po Uruguaji a Kanade, ktorá bude legalizovať kanabis, a v Spojenom kráľovstve je vyvíjany tlak, ktorý vyzýva krajinu, aby nasledovala ich príklad, a aby ochránila svojich užívateľov pred škodami – problemami, tým, že ponúknu väčšiu škálu druhov a zároveň znižit náklady na policajtov nahanajucich uzivatelov konope a zabraňovat kriminálnym gangom profitovať z nezákonného trhu.

Existujú však obavy, že existuje prepojenie medzi fajčením marihuany, a to najmä počas dospievania, a otázkami duševného a psychickeho zdravia.

Niamh Eastwood, výkonna riaditeľka spoločnosti Release, stredisko expertízy Spojeného kráľovstva v oblasti drog a drogových zákonov, uviedla, že výskum pridal k rastúcemu zoznamu dôkazov, že zákazom prístupu k drogám, vrátane kanabisu, sa neodrádžalo vôbec na ich  používani.

„Každý rok sa v Spojenom kráľovstve zbytočne kriminalizuje niekoľko desiatok tisíc ľudí vrátane mnohých mladých ľudí, za držanie kontrolovanej drogy, čo má za následok trestný záznam, ktorý bude devastovať ich budúcnosť z hľadiska zamestnania a vzdelávacích príležitostí,“ povedala.

„Krajiny, ktoré ukončili trestné sankcie za držbu drog, ukázali, že majú lepšie zdravotné, sociálne a ekonomické výsledky, avšak vláda Spojeného kráľovstva naďalej nemá prístup k dôkazom, pokiaľ ide o zákon o drogách.“

Ian Hamilton, lektor v oblasti duševného zdravia a závislosti na univerzite v Yorku, uviedol, že mladí ľudia pravdepodobne nebudú odradení od užívania kanabisu, či je legálny alebo nie.

„Pre niektorých z nich bude súčasťou šarmu pri používaní konope skutočnosť, že je nelegálna, ale ak sa krajina rozhodne otvoriť prístup a povoliť regulovaný kanabis, môže to znížiť časť vplyvu, ktorý táto rastlina v skutočnosti má,“ povedal. „Pre niektorých z nich bude fakt, že je to nezákonné, a bude to akoby volanie pre nich, takže ak sa krajina rozhodne, otvoriť prístup a povoliť regulované konope, môže to stratiť časť svojho šarmu, ktorý táto rastlina má,“ povedal.

„Rovnako sa venuje zvýšená pozornosť prínosom užívania konope, najmä pre zdravie. Toľko mladých ľudí si myslí, že konope je omnoho bezpečnejšia droga ako tabak a jednoznačne oveľa lepšia „droga“ a nie tak nebezpečná ako sám alkohol amebo niektoré lieky – ktoré sú pliagou pre človeka…“

Zdroj: www.theguardian.com/

Preložil:Nastja Erika text,upr.:Luke Kočiš

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response