Vplyv marihuany na schopnosti řidiče za volantom…

zdieľať cez:


Výsledky experimentu boli prekvapujúce, ani po užití marihuany päťnásobne prevyšujúceho povolenú hranicu sa schopnosti za volantom nezhoršovali, naopak vodiči boli viac opatrnejší.

Zistenia štúdie ďalej osvetľujú skutočnosť, že alkohol je oveľa nebezpečnejšou drogou ako konope, a pritom jeden je legálny, zatiaľ čo druhý nie. Situácia sa však zhoršovala, keď s fajčením marihuany pokračovali.

Výskumníci z National Iowa’s National Advanced Driving Simulator uskutočnili štúdiu, ktorú sponzorovala Národná správa bezpečnosti cestnej premávky, Národný inštitút zneužívania drog a Úrad národnej protidrogovej politiky.

Prvá štúdia na analýzu účinkov konope na výkonnosť pri jazde zistila, že nespôsobuje takmer žiadne zhoršenie. Znevýhodnenie, ktoré spôsobilo konope, bolo podobné ako pod vplyvom zákonného limitu alkoholu.

Keďže konope bude dekriminalizované a legalizované v celej EU, orgány presadzovania práva dostanú svoje „pravidlá a predpisy“ pre vodičov. Mali by byť založené na vedeckých poznatkoch a nie na výmysloch a na základoch postavených na výmysloch.

Každý si želá tester, ktorý pracuje ako ten na alkohol, kedze alkohol je metabolizovaný v pľúcach. „Ale pre Konope to nie je tak jednoduché kvôli metabolickým a chemickým vlastnostiam THC.“

Vodiči s krvnou koncentráciou 13,1 ug / l THC alebo delta-9-tetrahydrokannabinolu, aktívnej zložky v Marihuane, zaznamenali zvýšeny vykyv, ktory bol podobny tým, ktoré majú koncentráciu alkoholu .08/l, co je najvyššou hranicou vo vacsine USA štátov.

Ak sa konope, užíva samotné v miernom množstve, sa zdá, že nespôsobuje žiadne významné poruchy a vykyvy pri jazde autom.

Zdroj: www.nads-sc.uiowa.edu

Preklad:Nastja Erika, Txt upr.:Luke Kočiš

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response