zdieľať cez:

Marihuana sa vo viacerých štátoch sveta stáva legálnou, čo minulý rok inšpirovalo aj Svetovú zdravotnícku organizáciu. Jej komisia Expert Committee on Drug Dependencezaoberajúca sa škodlivosťou, účinkami či liečivým potenciálom návykových látok v priebehu posledných mesiacov vytvorila rozsiahlu analýzu súčasných poznatkov o tejto zelenej rastline, pričom do úvahy brala aj legislatívny stav v rámci medzinárodného práva.


Súčasná situácia pritom vychádza z dokumentácie o kanabise, ktorá bola v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie vytvorená už v roku 1961. Zaujímavo vyznieva fakt, že vtedy ešte odborníci ani neidentifikovali psychoaktívnu látku marihuany THC, čo znamená, že v zozname návykových látok je zaradený samotný kanabis a osobitne aj látka THC.

Marihuana je v súčasnosti klasifikovaná v dvoch rozdielnych kategóriách. V rámci kategórie I, kde sú umiestnené látky s potenciálom na vznik závislosti a zneužívania, a zároveň v kategórii IV, kam patria tie najnebezpečnejšie látky bez výrazného lekárskeho a terapeutického využitia. Avšak, veda postupom času pokročila, vďaka čomu sme zistili, že marihuana vie byť aj zdraviu prospešná.

Expertná komisia Svetovej zdravotníckej organizácie sa preto po minuloročnom stretnutí rozhodla odporučiť Organizácii Spojených národov, nech je marihuana z vyššie spomínanej kategórie IV vymazaná, pretože ju rozhodne nemôžeme považovať za rovnako škodlivú látku ako napríklad heroín, ktorý by si v nej našiel.

Cieľom odporúčania je zamedziť zbytočnému zneužívaniu marihuany, ale zároveň zabezpečiť prístup k rastline pre rôznych pacientov. WHO dokonca navrhuje, aby viac produkty z látky kanabidiol prítomnej v marihuane, ktorá nie je psychoaktívna, neboli regulované v rámci medzinárodného práva a vymazané zo všetkých drogových kategórií. OSN sa bude návrhom zaoberať už o mesiac, a tak uvidíme, či sa verejná mienka o zelenej rastline výrazne pozmení.

Zdroj:refresher.sk/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response