Weed the People-Tráva lidu, filmový dokument o léčbě dětských onkologických pacientů…

zdieľať cez:

Film trhá divácké rekordy, hlavní myšlenky filmu, kterou je odstranění překážek, jež brání testování léčivého potenciálu konopí. Debata o legálnosti této rostliny nemůže proběhnout úspěšně, bude-li se jedna strana v argumentaci opírat o předsudky (jakkoli hluboko v minulosti jsou – nebo nejsou – pohřbené) a vyvolávání strachu, a druhá na informace vycházející z nadějí zoufalých rodičů.

Jedná se o rodiče, kteří jsou přesvědčení, že konopí by mohlo pomoci vyléčit jejich děti s rakovinou, a kteří teď nejenže potřebují získat přístup k potřebnému léčivu, ale také žádají, aby vláda umožnila výzkumným pracovníkům testovat terapeutické využití konopí.

Ve filmu je k vidění mnoho záběrů hrajících si dětí, jimž se nedostalo bezbolestného odpočinku, dokud neužili konopný extrakt.


Dokument se zabývá výhradně osobami, které nikdy nevyhledávaly konopí za jinými než léčebnými účely. Jedněmi z nich jsou i rodiče Sophie Ryanové, holčičky s mozkovým nádorem, kteří léčebné konopí rezolutně odmítali, dokud je rodinný přítel nepřesvědčil, že by ho měli vyzkoušet. Nakonec usoudili, že pokud existuje netoxická alternativa k léčení nemluvněte chemoterapií, stojí přece za prozkoumání.

Zdroj a cely článok: konomag.cz

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Response